Joseph Fadelle: Za každú cenu

Prenasledovanie. Výsmech. Utláčanie. Smrť. Aj toto dnes ľudia stále zažívajú pre svoju vieru v Pána Ježiša Krista. My nie sme prenasledovaní, možno preto sme takí nemastní neslaní vo svojej viere. No sú krajiny a ľudia, ktorí musia všetko opustiť, aby mohli vyznávať Ježiša. Sú ľudia, ktorí zomierajú, lebo zostanú Pánovi verní. Neviem, koľkí kresťania tu na Slovensku by zostali kresťanmi, keby znovu prišlo k prenasledovaniu kvôli kresťanstvu…. Ja by som zostala verná? A ty? Knihu vydali redemptoristi.