John Ortberg: Kto je ten muž?

Farári majú niekedy ten dojem, že keď študovali na teológii, čítajú často Bibliu a modlia sa, učia iných o Ježišovi, že Ho dobre poznajú. A možno to všetko je len ilúzia a Ježiš stále zostáva záhadný a všetko o Ňom nevie nikto okrem Jeho a nášho nebeského Otca. Kniha z produkcie EVS je nahliadnutím do Ježišovho života, diela, do Jeho postojov a myšlienok. Pri čítaní tejto knihy si poviete: Ten Ježiš je fakt super. Myslím, že aj tí, ktorí o Ňom „veľa“ vedia, zistia, že Ježiš Kristus je Ten, ktorého slová nedokážu vyjadriť ani obsiahnuť. Je známy a predsa zostáva záhadný. Chceš spoznať Ježiša prvýkrát alebo si chceš pripomenúť, aký je? – potom čítaj knihu, ktorá ti pomôže objaviť v Ježišovi to nádherné a úžasné, čím oplýva.