Tamera Alexanderová: Nezmazateľný dojem

Minulosť si so sebou nesieme. Nemôžeme ju zmeniť. Môžeme si však vybrať, aký vplyv na nás bude mať. Ak ju prijmeme a urobíme ju svojou súčasťou, nebudeme ju nezmyselne zapierať, môže byť pre nás odrazovým mostíkom. Ak ju však budeme zatutlávať a správať sa k nej akoby nebola, raz nás nepríjemne dobehne a môže nás aj zničiť. Vie o tom svoje predstaviteľka románu „Nezmazateľný dojem“ z produkcie i527.net. Znovu príbeh plný napätia, lásky, záhady a nevnucujúcej sa viery v Pána Boha. V mysli vás autorka prenesie do historického sídla Belmont, kde s hlavnou hrdinkou budete hľadať odvahu čeliť svojej minulosti tak, aby bola požehnaním.