Modlitebné spoločenstvo

Modlitba je silná zbraň voči diablovi. Zároveň je tou najlepšou formou komunikácie s Bohom. Veríme, že Pán Boh vypočúva modlitby a že my, veriaci, sa prostredníctvom modlitby meníme. Ona zasahuje naše túžby, sny, plány, našu dôvera voči Bohu. Mení náš postoj voči samým sebe či blížnym. Bez nej by sme veľa nedokázali ani ako jednotlivci a ani ako spoločenstvo Božieho ľudu. Preto sme vďační za stretnutia modlitebného charakteru, kde sa stretávame raz za 2 týždne (v pondelok o 18:00 alebo 19:00 hod.) v Gočove, aby sme sa modlili za ľudí, aktuálne potreby zboru, cirkvi, štátu, sveta. Stretávame sa, aby sme po zamyslení sa nad Žalmami, získali podnety na modlitebné chvíle vo svojom osobnom modlitebnom živote. Božie slovo nás k  modlitbe povzbudzuje a my ju chápeme ako dôležitú súčasť nášho pozemského putovania, kým sa  nestretneme s Pánom zoči-voči, aby sme sa s Ním mohli porozprávať „naživo“.

Ó, Hospodine, Bože mojej spásy, vo dne o pomoc volám, v noci stojím pred Tebou“ (Žalm 88:2).