Zamyslenie na 4. nedeľu po Veľkej noci

Poznáte jazykolam „poslali ma naši k vašim“… Keď sme boli deti, boli sme takými poslami – rodičia nás vyslali do obchodu, ku susedom či rodine… Ak veríme v Pána Ježiša,  potom sme dostali ešte jedno, špeciálne, na nás šité a predsa pre všetkých rovnaké poslanie.

Ježiš prišiel ku svojim učeníkom, ktorí boli zavretí spolu zo strachu. A hoci to pravdepodobne nečakali, Ježiš vstúpil do ich stredu a pozdravil ich obyčajným „pokoj vám“. Oni Ho mohli poznať ako toho Ukrižovaného, ktorý sa obetoval za hriechy ľudí a ponúka novú šancu každému. To, že Ježiš je živý, im na tvárach vyvolalo radosť a v srdci pokoj. Možno si vtedy povedali, ako voľakedy dávnejšie na vrchu premenenia Peter: „čo keby sme tu zostali. Boli by sme tu, medzi svojimi, s Ježišom, On by sa o všetko postaral a my by sme si v pohodlí a v bezpečí žili svoj každodenný život“. Možno si mysleli, že Ježiš im navrhne, aby išli k Nemu a boli v Jeho prítomnosti ešte ďalšie roky. No Ježiš povedal niečo, čo asi neočakával nikto. Začal však znovu pozdravom „pokoj vám“.

Najprv svojich učeníkov uistil o tom, že On im dáva pokoj, ktorý obstojí v tomto svete, aj tvárou v tvár prenasledovaniu, pokušeniam či smrti. On im dáva svoju prítomnosť, blízkosť, v ktorej môžu čeliť nepokoju v nich aj okolo nich. A potom im „z mosta do prosta“ povie: „Ako Mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (J 20:19nn).

Aké je tvoje poslanie?

Byť poslaný Ježišom znamená:

– že máte nejakú úlohu – nemusí byť bombastická, ale je spojená so svedectvom o Pánovi

– máte obdarovania na to, aby ste konali svoje poslanie

– nie je to prosba: buď taký dobrý, skôr je to láskavý príkaz

– poslanie vychádza z hlbokého vzťahu s Ježišom, bez toho je len prácou

– byť poslaný Ježišom znamená zväčša službu a postoj obetavosti voči blížnym

– počas celej doby poslania si treba pamätať, že na nič nie si sám

– tvoja služba je pokračovaním toho, čo tu na zemi začal konať Ježiš – On ťa inšpiruje

– byť Ježišom poslaný znamená a predpokladá tvoju pokoru, ochotu a poslušnosť

– nemusíš ísť na špeciálne miesto, tvoje poslanie je tam, kde sa nachádzaš

– byť poslaný Ježišom znamená byť svedkom, ktorý hovorí nielen to, čo pozná z Biblie, ale svedčí aj o osobných skúsenostiach s Pánom.

– byť poslaný Ježišom znamená úplnú oddanosť Pánovi, Jeho slovu, Jeho cirkvi

– byť poslaný znamená neočakávať ovocie tu a teraz, ale skôr vnímať to, že ťa čaká odmena v nebesiach

– si poslaný Ježišom – na jednej strane je to hrozné, lebo Jemu sa budeš zodpovedať, na strane druhej je to super, lebo máš toho najskúsenejšieho posla vedľa seba: Ježiš je totiž  Božím poslom, ktorý prišiel na túto zem a naplnil svoje poslanie dokonalo. Pán Ježiš má s nami svoj plán a každého z nás, naplnených Jeho pokojom, posiela do tohto sveta. Nemáme s ním splynúť, ale máme ho ovplyvniť. Prajem nám, aby sme sa svojím poslaním približovali tomu Ježišovmu a aby raz, keď príde súdiť tento svet, každému z nás Ježiš povedal: „dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho Pána“. Amen.