Biblická hodina

Biblické hodiny prebiehajú v našom cirkevnom zbore dlhodobo a pravidelne. Vo Vlachove najmä v utorok o 17:00 v zimnom a o 18:00 v letnom čase, v sakristii kostola. V Gočove sa stretávame v priestoroch kultúrneho domu (za čo patrí vďaka pánovi starostovi obce) vo štvrtok o 18:00 hod. Základom stretnutí je vyučovanie o Biblii a biblických knihách, o biblických postavách, o histórii cirkvi, reformačnom hnutí či  iných náboženstvách a pod. Spievame tu piesne z Evanjelického spevníka, učíme sa a opakujeme menej známe nápevy. Modlíme sa v závislosti od danej „prednášky“, diskutujeme na aktuálne témy. A z času na čas prevetráme svoje vedomosti prostredníctvom kvízu. Pán Ježiš celý svoj pozemský život založil na vyučovaní o Božom kráľovstve,  aby sme my, ľudia, aspoň čiastočne pochopili Jeho dielo spásy. Každé takéto stretnutie je povzbudením pre prítomných, aby čítali Božie slovo, učili sa ho, opakovali si ho a aby sme všetci spoločne podľa neho mohli žiť.

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom pre moje chodníky“ (Žalm 119:105).