Náboženstvo

Vďaka momentálnej (dúfajme, že dlhodobej) štátnej legislatíve, je cirkvám umožnené vyučovať náboženstvo. Je to možné vo všetkých druhoch škôl. Na území nášho cirkevného zboru sú 3 vyučovacie inštitúcie: vo Vlachove materská a základná škola a v Gočove materská škola. Sme vďační za dobrú spoluprácu s riaditeľmi aj vyučujúcimi. Deti na náboženstvo radi chodievajú, pretože hodiny sú zaujímavé. Hráme sa, tancujeme, učíme, vyrábame. Modlíme sa a spievame.

Raduj sa, mládenec, zo svojej mladosti a nech sa teší tvoje  srdce za tvojich mladých dní„. (Kazateľ 11:9).