Modlitebné spoločenstvo: Žalm 144

Na začiatku nového roka si uvedomujeme, že je pred nami neznáma budúcnosť. Budeme v nej potrebovať silu, nádej a pomoc. Hospodin je Prameňom a Darcom dobrého, Skalou, ktorá je stabilná, pevná, nemenná. S Ním môžeme rátať. Treba si však uvedomiť, že sme chatrní, aby sme potom dokázali prijať Božiu starostlivosť. On nás pozýva k svojmu stolu. Robí nás priateľmi, s ktorými – napriek ich krehkosti – jedná, hovorí. Aj keď sa nám približuje, stále zostáva Pánom nad všetkým, aj nad prírodou, ktorá je Mu k dispozícii. Sme pozvaní – po predošlých skúsenostiach, ale aj s novými výzvami – spievať novú pieseň. Novú preto, že po Božom skutku spásy, sme my noví. Novú preto, lebo je to pieseň nie o sťažnostiach a bolestiach, ale pieseň oslavy a chvály voči Pánovi. On nás chce požehnať – viditeľným, materiálnym spôsobom (život, jedlo, oblečenie, potomstvo…), ale aj duchovným spôsobom (láska, radosť, pokoj, nádej…). Ak je požehnaný jednotlivec, má z toho úžitok aj spoločenstvo. Ak je požehnané spoločenstvo, má to vplyv aj na osobnú vieru jednotlivcov.

Modlitby: prosba o silu do všetkého, čo nás čaká / vďaka za to, že Hospodin je skala a útočisko v pominuteľnosti života / uvedomenie si vlastnej krehkosti a Božej sily / vďaka za svedectvo prírody / radosť z toho, že môžeme spievať novú pieseň / prosba o požehnanie jednotlivcov aj spoločenstva cirkvi.

„Blahoslavený je národ, ktorému Bohom je Hospodin„.