Spevokol

V našom cirkevnom zbore pôsobia dva spevokoly. V matkocirkvi Vlachovo  a aj vo fílii Gočovo. Svojim spevom obohacujeme Služby Božie a iné aktivity v cirkevnom zbore. Takisto sme pozývaní  na podujatia organizované obcou, ako je Deň matiek a pod. Zúčastňujeme sa aj podujatí seniorátu (prehliadky spevokolov).
Vlachovský spevokol „Agapé“ vznikol pred viac ako 25 rokmi. Istý čas v ňom pôsobili aj muži. Spevokol v Gočove nemá názov,  je mladší a tvoria ho iba ženy. 
Repertoár obidvoch spevokolov  sa počas rokov skutočne dosť rozšíril.  Niektoré piesne sú doprevádzané gitarou, klávesami a výnimočne aj husľami. Nie sme profesionáli, ale sme ľudia, ktorí chcú slúžiť iným a Pánovi svojimi darmi a zároveň navzájom sa chceme povzbudzovať vytváraním láskavého spoločenstva.

Spievaj, Pánovi, duša spievaj, haleluja, haleluja…“