Hospodársko-finančná

Vedúca komisie:        

J. Teplická

Členovia:                   

M. Hajdúk

E. Hroncová

M. Lešková

Z. Sklenárová

Z. Liptáková