Modlitebné spoločenstvo: Žalm 150

Nebo a zem je tu vyzvané 10 x, aby chválilo Pána Boha za to, aký je a čo robí. Nie je tu spomenutý žiadny konkrétny skutok, ale každý vnímavý človek vie, čo Pán Boh v jeho živote koná. Oslava Pána Boha sa však netýka iba vyznaní a úst, ale každej časti nášho života a tela a tiež všetkých hudobných nástrojov, druhov piesní a štýlov, veď sa nemáme za čo hanbiť, lebo ani On sa nehanbí za nás.