Kázne

Tu nájdete kázne a príhovory, ktoré odzneli v našom cirkevnom zbore na bohoslužbách, krstoch, sobášoch, pohreboch a ďalších príležitostiach, kde Božie slovo odznieva, aby prehovorilo do sŕdc poslucháčov – „Božie slovo je živé…“