Kázne – Krst

http://ecav-vlachovo.eu/kazne/

Kázne na krst sú písané podľa mena krstenca. Hľadáme súvislosť medzi menom, Božím slovom a tým, čo nám krst svätý ako sviatosť hovorí do života.