Zamyslenie na rok 2021

Každý rok začíname v našom cirkevnom zbore, podobne ako v mnohých ďalších, heslom na aktuálny rok. Rok 2020 sa niesol v znamení slov: „Verím, Pane, pomôž mojej nevere“ z ev. podľa Marka z 9.kapitoly. Rok, ktorý odišiel nás naozaj preveril v dôvere voči Pánu Bohu, voči Jeho moci, zasľúbeniam a starostlivosti.

Čo preverí rok 2021?

Čo má v našom živote preveriť rok 2021, ak jeho heslom je text z ev. podľa Lukáša 6:36 „Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec“? Už rok 2020 nastavil zrkadlo našej ľudskosti, preveril, akí sme vo vzťahu k iným, čoho sa dokážeme vzdať. Tento  nový rok, ktorý nám Pán Boh dáva ako dar a ktorý nemáme vnímať ako samozrejmosť, má ešte viac ukázať, akými sme ľuďmi. Paradoxom je, že vzorom pre ľudskosť je Boh. On je nám príkladom v tom, ako sa máme správať, ako máme žiť.

Ak máme milosrdní ako Boh, musíme sa pozrieť na Ježiša Krista – On nám ukazuje, čo to znamená. Znamená to uznať blížnemu, že má ťažký život, že ho niečo trápi, že je smutný… Lebo niekedy máme pocit, že to my sme na tom horšie ako ostatní a že tí druhí to až také zložité nemajú. Milosrdenstvo však znamená aj pochopenie, porozumenie voči ťažkostiam blížnych.

Čo znamená milosrdenstvo?

Byť milosrdný znamená mať súcit. Znamená to nehu, láskavý prístup, pohľad spoluúčasti. Znamená to nesenie bremena toho druhého. Súcit sa vytratil z našich vzájomných vzťahov, sme k sebe aj k iným tvrdí a nevraživí. Preto by bolo fajn, keby sme Ježiša nasledovali v súcitnom postoji k iným. Nie ľutovať ich, ale súcitiť s nimi. To znamená zdieľať s nimi to, čo prežívajú, byť prítomní v ich problémoch, počúvať ich naozaj a prejaviť záujem úprimne.

Byť milosrdný znamená prakticky pomáhať trpiacim a biednym. Byť milosrdným neznamená rečniť o tom, ako máme radi ľudí. Neznamená to, poľutovať tých, ktorí sú na tom horšie ako my. Neznamená to potľapkať ich po pleci a hovoriť, že všetko bude dobré. Prejaviť milosrdenstvo znamená  obetavosť, sklonenie sa k trpiacim, znamená to pomôcť: smutným slovom, hladným chlebom, unaveným objatím, neveriacim modlitbou, slabým dobrým skutkom, beznádejným priateľstvom, osamoteným spoločnosťou…. Nech nám Pán Boh dá príležitosť preukázať milosrdenstvo. Nech sme schopní rozoznať komu a ako máme pomáhať. Nech aj my stretneme ľudí, ktorí budú milosrdní k nám. A nech je Boh milosrdný k nám v Ježišovi Kristovi. Len s Jeho pomocou zvládneme všetko, čo nás v tomto novom roku 2021 čaká.