Zamyslenie na Nedeľu po Novom roku

Pán Boh nech vás všetkých žehná svojou prítomnosťou v novom roku aj v celom živote.

Ak ste to nezažili ako rodičia, určite ste to zažili ako deti. Keď sa dieťaťu niečo stane, udrie sa, niečo sa mu nepodarí, je z niečoho smutné, uteká s plačom do náručia svojmu rodičovi. Nepotrebuje počuť krásne slová, honosné frázy, okamžité riešenie problému. Občas dieťaťu naozaj stačí iba to, že sa má kam schovať, privinúť, že sa má kde vyplakať.  Aj mne sa niekoľkokrát stalo, že moje deti od plaču a vyčerpania zaspali v mojom náručí a pritom som nič nerobila, iba ich hladila. Jednoducho: deti sa v náručí svojho rodiča cítia v bezpečí, prijímané, je im tu ponúknutá láska.

Z milosti Božej sme dostali novú nádielku príležitostí. Niektoré nás potešia a v pohode ich zvládneme, no budú aj také, v ktorých budeme potrebovať skrýšu a pomoc. Preto nám, ako balzam na dušu, znejú slová nášho nebeského Otca: „prídu s plačom, no privediem ich s útechou“ z proroctva Jeremiáša z 31 kapitoly.

Nemusíš prestať plakať, aby si mohol prísť aj v tomto roku k Bohu.

Milý priateľ, drahá priateľka, nie je to úžasná správa, že môžeš prísť k Bohu? Prísť s tým, ako sa cítiš, čo prežívaš, čo ťa trápi, čo nedokážeš zvládnuť? Nie je to úžasná správa, že nemusíš byť najprv dokonalý, aby si mohol ísť k nebeskému Otcovi, ale môžeš ísť taký, aký si? Nemusíš prestať plakať, aby si mohol prísť k Bohu.

Keby Pán Boh bral do úvahy len našu hriešnosť, nikdy by sme sa k Nemu nedostali. On je predsa svätý. Ale náš nebeský Otec hľadí na nás cez Pána Ježiša Krista a tak k Nemu môžeme ísť a nemusíme sa ničoho báť. Pri Ňom aj v tomto novom roku budeme môcť vyliať všetky svoje slzy, vložiť sa do Jeho náručia a v tom intímnom priestore, môžeme získať pokoj.

Pán Boh nám zároveň ponúka nádej

Pán Boh nám zároveň ponúka nádej – prídeme s plačom, ale odídeme s útechou. Tú nám poskytuje Jeho prítomnosť, Jeho slovo, modlitba, pieseň. A keď tú nádej a útechu prijmeme, potom by sme mali to isté poskytovať aj naším blížnym. Buďme ľuďmi, ktorí majú vždy otvorené náručie pre tých, ktorí potrebujú útechu, posilnenie, porozumenie a lásku.

Drahí priatelia, Pán Boh nehovorí, že v roku 2021 nebudeme mať dôvod k plaču – to by bol nereálny sľub. Ale zato nám pripomína, kde sa môžeme vyplakať a získať útechu: v Jeho blízkosti. Zároveň sme motivovaní k tomu, aby sme aj my vytvorili pri sebe priestor, kde sa druhí môžu posťažovať, vyplakať, oddýchnuť si. Každý to predsa potrebuje. Pomodlime sa: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že k Tebe smieme prísť a vyplakať sa z našich problémov. Ďakujeme Ti, že nám nedávaš plané sľuby, ale pripomínaš nám, že nás potešíš a pomôžeš nám. Otvárame svoje srdcia, keď čítame Tvoje slovo a prosíme: daj nám nádej a silu pre zvládnutie všetkých ťažkostí. Zároveň nám daj príležitosť tešiť sa s tými, ktorí sa tešia, ale aj plakať a potešovať tých, ktorí sú smutní. Prosíme Ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.