Zamyslenie na 6. pôstnu nedeľu

Milí priatelia! S deťmi na náboženstve alebo táboroch zvykneme hrať hru. Napravo sa postavia tí, ktorí majú radi palacinky naľavo zas tí, ktorí majú radi kapustnicu. V strede ostatnú deti, ktoré majú rady oboje. Na základe tejto hry si urobíte o deťoch obraz, veľa sa o nich dozviete. Ktovie čo by sme sa dozvedeli o nás dospelých, keby sme hrali túto hru.

Napravo, naľavo

O Pánu Bohu však z Biblie presne vieme, v ktorých situáciách by sa postavil napravo, naľavo a kedy by zostal stáť v strede. O jednom takomto jasnom rozhodnutí nášho Boha, hovorí aj Ozeáš v 6.kapitole 6.verši: „Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly“.

My si často potrpíme na vonkajšej forme. Radi hráme svoje úlohy, predvádzame sa a sme výbornými hercami v živote. Najsmiešnejšie však je, ak hráme formu pred Pánom Bohom a staviame sa na správnu stranu len provizórne. Keď sme akože na strane dobra, ale v srdci si nosíme zlo. Keď robíme veci iba naoko, akoby nás Pán Boh nepoznal. Keď robíme skutky lásky, ale tá láska nám chýba. Keď dodržiavame dekórum, ale naše vnútro je vzdialené od Boha a Jeho slova. Dávame dôraz na splnenie povinností – zaplatím si cirkevný príspevok, pôjdem na konfirmáciu, dám si pokrstiť deti, urobím zopár dobrých skutkov – ale v skutočnosti tomu všetkému chýba láska a správna motivácia.

Preto Pán Boh – nielen židovskému národu, ale aj nám – vytýka, ak robíme veci s nesprávnym motívom. Pán Boh si váži naše kultické/náboženské prejavy, ale iba ak im nechýba podstata. Sú to však pre Neho prázdne úkony, ak ich robíme len preto, aby sme ich robili.

Čo je viac?

Pán Ježiš sa vždy staval na stranu lásky: čo je viac – ustanovenie o sviatočnom dni alebo človek v núdzi? Čo je viac – obdiv ľudí alebo poslušnosť nebeskému Otcovi? Čo je viac – hraná zbožnosť alebo úprimne veriace srdce? Čo je viac – pozemské dočasné majetky alebo večný život ako nikdy nekončiaci poklad? Čo je viac – strach z rozbúreného mora alebo Ježišova pomocná ruka? Čo je viac – byť prvý na zemi alebo posledný v nebi?

Pán Boh nám jasne vo svojom slove komunikuje, že najväčším prikázaním, ktoré všetko presahuje, je láska k Bohu a k ľuďom. O tom je aj dnešná nedeľa, ktorá nám pripomína, že Ježiš sa vybral v ústrety svojej smrti z lásky ku každému jednému z nás. Keby si mal aj dnes vybrať na ktorú stranu sa postaví: byť v nebi a kašľať na ľudí alebo ísť na zem a zomrieť za nich, Ježiš by si dnes vybral znovu tú istú stranu. Postavil by sa na stranu lásky. A to by sme mali urobiť aj my. Lebo láska je viac ako obete a vzťah s Pánom Ježišom je viac ako zápaly.

Čítaný text:
Zuzana Pačenovská, Martina Gdovinová
Spev:
Nikoleta Hroncová, Martina Gdovinová
Gitara:
Peter Kirner
Piesne (cover):
Práve dnes – Bruce & Judi Borneman
Nie vždy je slnko na oblohe – M. Wiesnerová
El Shaddai – M. Card, J. Thompson – M. Wiesnerová
Bůh za mě zápas dokončí – Karel Řežábek
Nie nám, nie nám Hospodine
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor