Zamyslenie na 5. pôstnu nedeľu

Milí priatelia, naši rodičia  pri našej výchove používali rôzne prostriedky a formy. Možno my ako rodičia máme svoje výchovné metódy. Z detí totiž treba niečo vykresať. Tak aby sa z chlapcov stali chlapi a z dievčat šikovné dámy alebo lepšie povedané, aby z detí vyrástli dobrí, poctiví, šikovní a múdri ľudia, ktorí zvládnu život na 1.

Na niektorých z nás platilo dať nám zaracha – voľakedy sme nemohli ísť von, dnes na deti platí, že im rodičia zakážu počítač alebo mobil. Na iných platila tichá domácnosť, keď sa rodičia s nimi nerozprávali. Niektorí rodičia používali telesné tresty – nemyslím na extrémy, ale na malé výchovné, ktoré nám neublížili, ale ktoré sme si dobre zapamätali. A iní zas deťom zvykli dohovárať a vysvetľovať.

Tne do živého

Pán Boh cez proroka Ozeáša naznačuje svoje výchovné metódy, keď v 6.kapitole v 5.verši čítame: „Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí sťa svetlo“. Pán Boh z nás chce niečo vykresať, ako keď sochár kreše do kameňa, aby z toho neforemného tvaru vyrobil niečo umelecké alebo praktické. V našom prípade nejde o kresanie dlátom, ale slovom. Cez prorokov a  cez Bibliu Pán Boh vychováva, napomína, povzbudzuje, prihovára sa, ukazuje cestu. Božie slovo má moc, dokáže nás zmeniť a napraviť. Tak o ňom čítame v liste Židom: „Slovo Božie je živé a mocné a ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca“ (Žid 4).

Necháme Ducha Svätého vykresať z nás to najlepšie

Pôstne obdobie je veľmi dobrou príležitosťou, o to viac v tejto koronakríze, aby sme si našli viac času na Božie slovo. Pán Boh k nám prehovára aj dnes cez svoje slovo, ktoré čítame v Biblii a poznávame v Ježišovi Kristovi. Neprichádza  k nám ako vojak a vládca so zbraňou a kto sa nepodvolí zomrie. On prichádza ako náš nebeský Otec láskavo, nežne, ale aj jasne, pravdivo a striktne sa nám prihovára. Občas na nás platí „zaracha“ – teraz ho máme až až. Občas tichá domácnosť, keď sa nám Pán Boh zdá byť vzdialený. Občas nás zmení telesné trápenie. Ale Pán Boh najčastejšie a najradšej používa dohováranie, vysvetľovanie, slovo ako formu našej výchovy. Necháme tie Božie slová preniknúť do hĺbky našej duše? Necháme Ducha Svätého vykresať z nás to najlepšie, čo Pán Boh do nás vložil? Sme pripravení nechať sa vychovať? Možno to bude bolieť, ale výsledok bude stáť za to. Amen.

Čítaný text:
Nikoleta Hroncová, Martina Gdovinvá
Spev:
Nikoleta Hroncová, Martina Gdovinová
Gitara:
Peter Kirner
Piesne (cover):
Ty odpúšťaš – Tretí deň Ježiš
Ty si ma poznal – Radostné srdce, M. Wiesnerová
Predivný si – Timothy, Marián Lipovský
Hospodin nedá ti viac – Neznámy
Aj keď Ťa nevidím – Danny Daniels
Ak ľud môjho mena – Graham Kendrick
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor