Zamyslenie na 1. slávnosť veľkonočnú

Prajem vám požehnané a radostné veľkonočné ráno, milí priatelia!
Stalo sa niečo nevídané. Nikto to nečakal, aj keď nejaké informácie už preleteli svetom. Keďže sme nedôverčiví a radšej pochybujeme ako dôverujeme, tak sme si nikdy nepomysleli, že sa to stane. Ale stalo sa. Nie prvý krát. Bolo viac takých, ktorí tým prešli: napr. Lazar, brat Márie a Marty, ktorého Ježiš vzkriesil alebo syn chudobnej vdovy z Naimu alebo Jairova dcéra, ktorú Ježiš zobudil. A aj počas uplynulých dní niektorí ľudia vstali z mŕtvych ako následok či potvrdenie Ježišovej smrti. Napriek tomu sa to stalo prvý krát. Lebo Ježiš vstal a viac neumiera. Smrť už nad Ním nepanuje. On ju porazil.

Vďaka Bohu. Môžeme si vydýchnuť. Môžeme zložiť bremená, ktoré nás tak ťažia, keď sa stretávame so smrťou. Môžeme prežívať nádej, ktorá nám hovorí, že sa to nestalo posledný krát. Áno, Ježiš bol prvý, ktorý vstal z mŕtvych a viac neumiera, ale to isté čaká aj tých, ktorí Mu dôverujú. Malo byť ľahké tomu uveriť, ale nie je. Je to preto, lebo smrť vnímame, ale večnosť nevidíme.

Preto Ježiš – pre nás neveriacich – urobil jedno opatrenie: odvalil kameň, keď vstal. Ježiš nepotreboval odvalený kameň. Z iných príbehov predsa vieme, že sa pohyboval bez fyzikálnych obmedzení. Ten kameň odvalil kvôli nám. Aby sme sa mohli presvedčiť, že je to pravda. Evanjelista Ján hovorí: „Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a išli ku hrobu. Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel ku hrobu prvý. Nahnúc sa, videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vstúpil do hrobu a videl tam ležať plachty“ (20:3-6).

Vstal z mŕtvych

Ježiš nielen vstal, ale ponúkol nám aj možnosť presvedčiť sa o tom, že je to pravda. Iste, môžeme prijať aj tú klebetu, že prišli učeníci a odniesli Jeho telo. Len je problém s tými strážami, ktoré pri hrobe boli. Asi by im to len tak nedovolili. Možno pochybujeme o Ježišovom vzkriesení, pretože vraj Ježiš bol len omámený a teda nie naozaj mŕtvy. Ale neviem ako by bol prežil to hrozné týranie a bičovanie. Možno neveríme vo zvesť o vzkriesení, pretože sa nám to zdá príliš zázračná, ale zázraky predsa existujú. Preto je odvalený kameň pre nás symbolom otvoreného srdca.

Nechajme živého Pána, aby prehovoril k nám. Nechajme Ho nech odstráni všetky kamene našich pochybností a nevery. Nechajme Ho, nech vstúpi do nášho života cez svoje slovo, svoju prítomnosť, cez Ducha Svätého. Niet totiž cesty, ktorú by neprekonal z lásky k nám. Ak odvalil kameň, potom niet prekážky, ktorú by nechcel odstrániť z našej cesty za Ním. Len musíme túžiť po nasledovaní Jeho krokov a nedávať kameň tam, kde ho On už svojou láskou a milosťou odstránil. Amen.

Spev:
Martina Gdovinová, Nikoleta Hroncová
Gitara:
Peter Kirner
Pieseň (cover):
Náš Pán dáva život radostný – Tretí deň
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor