Timothy Keller: Modlitba

Modlievate sa? Pravidelne? Viete vždy, čo v modlitbe povedať? Existujú správne a nesprávne modlitby? Na mnohé otázky ohľadom modlitby odpovedá táto úžasná kniha, v ktorej nájdete veľa podnetov pre váš modlitebný život. Pán Boh je pripravený s nami komunikovať, zdieľať s nami svoje slovo a počúvať naše myšlienky, je pripravený dávať nám posilnenie aj byť nám na pomoci, je pripravený radiť nám, aj nás iba počúvať… Na to nám slúži modlitba. Zväčša stojí práve jedna krátka modlitba medzi životom a smrťou….