Timothy Keller a Katherine Leary Alsdorfová: Viera a práca

Život s Pánom Ježišom izolujeme do kostola a na nedeľu. Zvyšok týždňa si často povieme, že patrí nám a tak Pána z neho vyčleňujeme. Máme totiž pocit, že tam nám Pán Boh nemá čo povedať, že tam nie je potrebný, že si so životom poradíme sami. Je to však „bohapustý“ omyl. Viera má totiž vplyv nielen na sviatok, na hodinku v kostole, ale na totálne celý život: a to v rodine, medzi priateľmi, vo voľnom čase aj v práci. A mimochodom – práca? Aký prístup má mať veriaci človek k práci? Môže byť výrazom našej viery? Patrí práca do Božej sféry? Ako dosiahnuť vyváženosť medzi prácou ako službou Bohu a ľuďom a prácou ako modloslužbou? Môžem ako veriaci človek zarábať veľa a meniť pracovné miesta? Má mi pri pracovnom zaradení záležať na mojich daroch či túžbach? Na to všetko a ešte na omnoho viac tém v súvislosti s prácou vám odpovie táto kniha z vydavateľstva EVS. Každý veriaci človek, ktorý pracuje, by si ju mal prečítať 😉