Náboženstvo MŠ: Dvaja stavitelia

Naše životy – veriacich a neveriacich – sú zväčša podobné – snažíme sa, staviame, žijeme, ako vieme. No potom príde rozhodujúca chvíľa búrky, v ktorej sa ukáže, kto sme, komu či čomu veríme, a čo je základom nášho života. Postaviť svoj dom môžeme na piesku a nestabilite pozemského života alebo na skale a viere v Ježiša Krista. Skôr či neskôr však každá stavba bude preverená.