Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – Srbsko

Láska je zvláštna v tom, že ju môžeme do niečoho vtesnať, ale po chvíli zistíme, že potrebuje priestor. Je zvláštna v tom, že aj keď ju rozdávame, nemíňa sa. Práve naopak znásobuje sa. Preto sme sa už druhýkrát rozhodli pred Vianocami „zozbierať“ trochu lásky. Ňou sme chceli potešiť deti v Srbsku. Pridali sme sa k iným cirkevným zborom v našej Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku. Sme radi, že sme mohli urobiť radosť tým, ktorí to potrebujú a otvoriť tak svoje srdce pre dobro, štedrosť a nádej, pretože to všetko je následkom, produktom lásky. Zaslali sme – cestou brata farára Mgr. Jozefa Havrilu – 11 balíčkov a 100 Eur na cestovné výdavky. Kiež poslúžia všetkým deťom a nech sú pre nich dôkazom lásky, ktorá sa dáva bez obmedzení – dôkazom a príkladom Božej lásky v živote človeka.