Zamyslenie na Zvestovanie narodenia Krista

Milí priatelia, pomedzi tie veľké sviatky a v čase očakávania príchodu Veľkej noci, sa dnešný sviatok akosi stratil. Zvestovanie narodenia Krista Pána akoby nebol dôležitý. Predsa však a to je môj osobný názor, je to deň, ktorý nám veľa hovorí o odvahe žien.
Určite poznáte príbeh, ktorý sa dnešného sviatku týka. Mária si prežíva svoj bežný deň, keď ju osloví anjel a povie jej správu, ktorá sa nedá len tak rozdýchať. Ani si nemyslím, že to Mária vzala ľavou zadnou a bez problémov povedala: „Jasné, v pohode. Môže sa mi narodiť nemanželské dieťa. Veď isto mi všetci uveria, že je to dar od Boha“. Určite to pre ňu nebolo ľahké, ale našla v sebe dosť odvahy povedať: „Som Pánova služobnica. Nech sa všetko stane, ako hovoríš“ – tak o tom píše evanjelista Lukáš v 1.kapitole (38v.).

Vždy, keď čítam tento text, mám veľkú túžbu povedať pár obdivných slov ženám. Všetkým. No niektorým špeciálne. Tým, ktoré dokázali povedať: „Áno, Pane, nech sa stane, ako to chceš Ty. Ja Ťa budem poslúchať a urobím všetko pre to, aby bolo o Tvoj dar dobre postarané“. Špeciálne by som chcela poďakovať tým ženám, ktoré dar neodmietli, ktoré sa ho nevzdali. Tým, ktoré museli veľmi veľa obetovať, ale našli v sebe dosť odvahy, aby tak urobili. Špeciálne by som dnes chcela povedať pár obdivných slov tým ženám, ktoré sa ujali role matky, aj keď je ich úloha veľmi ťažká, aj keď na ňu zostali samé.

Mária a odvážne ženy

Dnešný deň by som chcela povedať: „Obdivujem vás, milé ženy, mamy, ktoré ste sa stali mamičkami špeciálnych stvorení – vašich detí, ktoré sú  možno iné ako tie ostatné, ale aj v ich očiach žiari láska, radosť, pokoj a nádej. Obdivujem vás, milé ženy, mamy, ktoré sa 24/7 staráte o Božie dary, dotýkate sa ich s láskou, nehou a materinskou starostlivosťou. Ktoré nemáte čas na seba, lebo ste sa celkom nechali pohltiť opaterou tých vzácnych Božích darov. Obdivujem vás, ktoré ste zostali na výchovu svojich detí samé, ale predsa s odvahou, rešpektom a dôverou voči Pánu Bohu každý deň nanovo vstávate, aby ste svoje deti, tie výnimočné Božie stvorenia, znovu a znovu preniesli do nového dňa. Obdivujem vás, lebo ste sa naučili vidieť krásu tam, kde ju my, ostatní, nevidíme a ktoré vidíte svoje deti ako darčeky, prichádzajúce z neba“.

Skláňam sa pred vami, milé ženy, mamy, staré mamy, krstné mamy, náhradné mamy, pretože ste dokázali Bohu, podobne ako Mária, povedať: „Som Tvoja služobnica. Prijímam Tvoju vôľu, Pane. Budem Tebe a tým, ktorých si mi zveril, slúžiť a starať sa o nich ako najlepšie viem“.  Anjel od Márie odišiel. Akoby na zemi nepotreboval zostať, pretože v každej milujúcej mame tu máme svojich anjelov.