Zamyslenie na Vstúpenie

Otázky o tom, kde je teraz Ježiš a kde je nebo sú veľmi častým námetom mojich rozhovorov s deťmi z náboženstva. Je to miesto, ktoré je opradené záhadou. Naša myseľ nám hovorí, že by sme mali lokalizovať nebo. Ukázať, že je tam alebo tam. Pretože ak ho nedokážeme umiestniť, akoby nebolo. Najčastejšie hovorím deťom, že nebo je tam, kde je Boh, ale ako to už s deťmi býva, nestačí im to. Potrebujú vedieť, či je nebo vo  Vlachove, Gočove alebo na inom mieste tohto sveta.

V Skutkoch apoštolov v 1.kap. nemáme napísané, kde je nebo, ale vieme, čo to znamená, že Ježiš vstupuje do neba.

V prvom rade to, že už urobil, čo mohol. Viac urobiť zatiaľ netreba. Nebude sa zjavovať hocikedy, kedy si zmyslí. Keď sa zjaví, už to bude rázny krok.

Kde je teraz?

Pán Ježiš vstupuje do neba, kde bol aj predtým. Týmto je jasne potvrdené, že Ježiš je Boh, že to, čo o sebe vyhlasoval, ako sa prezentoval, je pravda, o ktorej niet pochýb.

Ježiš vystúpil do neba, kde Mu vzdávajú úctu a chválu všetky nebeské bytosti a spolu s Ním sa radujú, keď nejaký človek robí pokánie a uverí.

Ježiš je v nebi  a to znamená, že vládne nad všetkým a každým. Nie je nijako obmedzený, má nad všetkým moc. Modlí sa za nás, chráni nás, vedie.

Ježiš je v nebi a tým nám dáva priestor. Môžeme sa realizovať. Netlačí na nás. Sme voľní pre život na tomto svete a je na nás, čím a ako ho naplníme.

Ježiš je v nebi a nijako sa tam nezmení. Tak ako Ho videli učeníci vystupovať do neba, tak Ho znovu uvidíme, keď príde ako Pán a Sudca.

Ježiš je v nebi, ale nenechal nás tu samých. Zoslal svojho Ducha, ktorý naplní srdce každého, kto uverí a nechá sa Ním viesť.

To, že Ježiš vstúpil do neba neznamená, že je neprítomný na zemi. Je to zvláštne, nepochopiteľné, ale je to tak. Je nám bližšie, ako keby zostal na tomto svete. Jeho prítomnosť je neobmedzená. Je s každým jedným z nás v každú chvíľu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzame.

Možno je nám niekedy smutno, že nemôžeme Ježiša vidieť. Ale raz Ho uvidíme tvárou v tvár. Dovtedy Ho musíme iba hľadať. A to je jedno úžasné dobrodružstvo. Vyber sa na túto dobrodružnú cestu hľadania živého Krista. Každý, kto hľadá, nájde. Skús to.