Zamyslenie na nedeľu po Deviatniku

Slovo má moc. To naše ľudské určite. Dokáže povzbudiť, ale aj zraniť. Dokáže pomôcť, ale aj ublížiť. Dokáže naplniť nádejou, ale aj ponížiť.

Mocnmá slovo. Kto je pri moci, kto má postavenie, má v spoločnosti aj slovo. To, čo povie, platí, to ako sa rozhodne sa deje, to čo si myslí je smerodajné.

Božie slovo má moc.

Tvorí z ničoho. Mení vodu na víno. Povoláva k službe. Vyháňa démonov. Uzdravuje chorých. Zastavuje búrku. Zvestuje odpustenie hriechov. Mení pravidlá. Potvrdzuje zasľúbenia. Rozmnožuje jedlo. Ukazuje smer. Napráva životy. Usporadúva hodnoty. Zarmucuje. Varuje pred trestom. Čistí chrám. Prebúdza k životu. Napomína. Poukazuje na dobro. Predpovedá budúcnosť. Mlčí. Zomiera, aby znovu vstalo k životu. Nie je to nádherné, úžasné a silné, že Božie slovoomá takúto moc? Dokáže nás to ešte nadchnúť, prekvapiť, naplniť radosťou a nádejou?

Mocný Boh.

Mocný Boh má hlavné slovo.  Možno sa nám to nezdá. Vidíme len výhry zla, diabla, hriechu, ľudskej chamtivosti, pýchy a moci. A popri tom všetkom si zabúdame všímať a vnímať, že Moc-Ježiš Kristus má slovo. Že Jeho slovo platí teraz a tu. Keď chráni svojich verných, vypočúva modlitby, vytrhuje z trápení, keď sa deje Jeho vôľa, napriek želaniam ľudí, keď zosadzuje panovníkov a mení srdcia ľudí tam, kde by sme to nikdy nečakali. Keď prebúdza k životu tých, ktorí už mali zomrieť a povoláva do večnosti tých, o ktorých si myslíme, že by mali žiť. Keď pripravuje cesty, aby sme po nich kráčali a zahatáva chodníky, aby sme sa otočili iným smerom. Aby raz na poslednom súde Jeho mocné slovo vynieslo verdikt nad našimi životmi. Bude to slovo milosti alebo súdu. A to bude platiť.

Túto skutočnosť môžeme vnímať pri stvorení sveta. „Boh povedal…a stalo sa tak“ (1 Moj 1).

Práve preto, že Božie slovo – má moc a že Božia moc má hlavné slovo, by sme mali zvážiť aj to, ako my používame svoje slová. Naše slovo má tiež moc – pozor, čo hovoríme či nehovoríme. Ten, kto má moc, má hlavné slovo – pozor na to, ako túto moc používame.

Nech vás všetkých v nasledujúcom týždni chráni a vedie mocou svojho slova sám Pán Ježiš Kristus. Amen.

slovo má moc