Vlachovskie hry a Hry pre deti v Gočove

Dlhoročnou tradíciou sú vo Vlachove Vlachovskie hry. Tieto cirkevný zbor spoluorganizuje s rôznymi spoločnosťami, spolkami, organizáciami a inštitúciami vo Vlachove. Aj 16.62019 sa ich zúčastnilo 44 detí. Preto sme sa po dohode s obcou Gočovo rozhodli, že aj tu vytvoríme tradíciu pre deti, aby lepšie spoznali svoju obec v jej histórii a prítomnosti. V Gočove sme sa stretli 28.9. v počte 23 detí. Ďakujem všetkým, ktorí každý rok obetujú svoj čas, peniaze a schopnosti, aby urobili radosť tým najmenším. Kiežby sa táto tradícia, ktorá utužuje aj vzájomnú spoluprácu stala pre nás všetkých radostnou povinnosťou a zároveň spôsobom, ako slúžiť iným tým, čím nás Pán Boh obdaril.