Tessa Afsharová: Krajina mlčania

Tá najväčšia viera a odvaha sa nerodí v pokoji, ale v boji. Tá najúprimnejšia láska a nádej sa nerodia v radosti, ale pod veľkým tlakom ťažkostí. Možno preto je viera, odvaha, láska a nádej taká úžasná. Ako všetky knihy od tejto spisovateľky opisuje biblický príbeh, ktorý rozvetvuje do príbehu každého z nás. Každé jej dielo je plné nádeje, rozprávania o milosti, je plné lásky a nadpozemských udivujúcich chvíľ. V tejto knihe ide o záhadu jedného obyčajného dotyku. Keď sa Boh dotýka nás… Keď sa my dotýkame Boha… Obyčajný, ale všetko meniaci dotyk. Knihu môžete kúpiť aj na Kumrane.