Spomienka na Jura Hronca

Spomínať na svojich predkov je potrebné. To z nich nerobí hrdinov, dokonalých či bezchybných ľudí. Iba pomocou spomienok sprítomňujeme ich zásluhy na poli národa, cirkvi či sveta. Osobnosťou, na ktorú je hodné spomínať je aj rodák z Gočova Jur Hronec, ktorý mal nesmierny vplyv nielen na svoje rodisko, ale aj na Slovensko, keď v rámci matematiky a ďalších vied, preukázal ohromné znalosti aj schopnosti. Bol nielen spoluzakladateľom niekoľkých vysokých škôl, ale aj predsedom Matice slovenskej, či dobrým motivátorom pre učiteľov a profesorov, keďže slúžil ako príklad vyučujúceho. Preto sme si na tohto významného človeka spomenuli aj v jeho rodisku v Gočove, kde dva vzácne dni pripravilo Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca. V sobotu 7.12. sme si vypočuli zopár spomienok na tohto rodáka a v nedeľu na Službách Božích sme si ho pripomenuli zo stránky kresťana. Bohoslužby obohatila svojim vystúpením skupina 4G z Rožňavy a liturgiou poslúžil brat farár Jerguš Olejár. Kiežby sme boli tak horliví ako naši predkovia v konaní dobra, vo vzdelanosti a láske k životu ako takému.