Rachelle Dekkerová: Povolanie

Zlo na nás číha z každej strany. Jej pôvodcom je zväčša človek bažiaci po sláve, prestíži, peniazoch a moci, so schopnosťou manipulovať a ísť aj cez mŕtvoly. S takými ľuďmi sa stretávame aj dnes, no budúcnosť bude pravdepodobne ešte desivejšia, pretože v poslednom čase sa určite dostanú do popredia práve takéto zvery… Oni od ľudí vyžadujú poslušnosť, totálnu podriadenosť a plnenie ich príkazov. Bohužiaľ sme si to preniesli na Pána Boha a máme pocit, že aj On vyžaduje plnenie noriem. Pravda je taká, že nikto z nás nedokáže splniť Božie očakávania (ak by vôbec nejaké mal). Poznanie toho prináša do nášho života slobodu a zbavuje nás strachu zo zlyhania. Sme povolaní nie k tomu, aby sme boli dokonalí, ale preto, aby sme slúžili Dokonalému Bohu. V tomto pokračovaní osudov ľudí z prvej časti „Vyvolenie“ sa dozvieme viac o tom, čo znamená byť povolaný. Knihu „Povolanie“ vydalo vydavateľstvo i527.net.