Náboženstvo ZŠ: 17.1.

1.ročník: Bohaté lovenie rýb – sme rybármi ľudí

2. ročník: Opakovanie príbehu Jozefa – Boh je stále s nami a má plán

3. ročník: Podobenstvo o farizejovi a publikánovi – pokora kresťanovi svedčí, pýcha ho znetvoruje

4. ročník: 2 Božie prikázanie – neberme Božie meno nadarmo