Konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove

V rámci Gemerského seniorátu sme sa zúčastnili na víkendovom pobyte vo Veľkom Slavkove v dňoch 6.9.-8.9.2019. O program, zamyslenia, hry, o vážne aj zábavné aktivity sa postarali mladí zo Spoločenstva evanjelickej mládeže. Konfirmandi z tohto stretnutia odchádzali nadšení a naplnení radosťou, vierou a túžbou stretnúť sa znova, čo sa zrealizovalo v rámci seniorátu dňa 13.12. v Rožňave. Nech Pán Boh rozmnoží, čo bolo zasiate do srdca týchto mladých kresťanov.