Zastavenie pri hrobe – pásmo slova a hudby

Modlitba: Pane môj, nastalo také ticho až ma to desí. Tvoje prebodnuté ruky akoby ma už nikdy nemali objať. Tvoje zranené nohy akoby už nemali vkročiť do môjho domu.  Tvoj prebodnutý bok akoby sa nemal ohnúť v milosrdenstve, ktoré nám preukazuješ. Tvoj hlas stíchol a ja ho nepočujem. Tvoje oči sa zavreli a nevidia ma v mojej biede. Tvoje ústa nevyslovujú tie vzácne a premieňajúce slová. Si ticho. O to viac kričí moja bieda. O to viac počuť môj hriech. Áno, to ja svojím neustálym hlukom som Ťa priviedla na kríž. Hlukom mojich krutých slov, nespravodlivých myšlienok, otrasných skutkov. Hlukom mojej pýchy, nespokojnosti a bezbožnosti. Na tom kríži visíš tichý a ja by som chcela niečo povedať, ale načo tu viac slov? Veď ticho kričí dosť hlasno. Amen.

Nastalo ticho …

Dnešný deň  už nie je piatkom, v ktorom si pripomíname Ježišovu smrť. Ale nie je ešte ani nedeľou, kedy premýšľame nad Kristovým vzkriesením. Biela sobota je pre nás príležitosťou rozmýšľať. Premýšľať nad tým, čo nám tu Ježiš zanechal a čo nám chystá. A kde sa v tom všetkom nachádzame my. V tomto dni sa hýbeme medzi láskou a smútkom.

Láska je radosť z toho, že nám niečo patrí a smútok prežívame vtedy, keď to vzácne strácame. Sú súčasťou nášho života a ak nám jedno z toho chýba, život nie je celistvý. Láska je totiž sprevádzaná smútkom a smútok je živený láskou. Ten, kto miluje má obdobie smútku a smútok je intenzívnejší tam, kde je láska dokonalejšia. A predsa: ani o láske a ani o smútku sa nehovorí ľahko, ak sa o nich vôbec hovoriť dá. Prázdny kríž a zatvorený hrob hovoria o tom, čo sa vysloviť nedá. Že tu bola láska. Že tu bol smútok.

Pokračovať v čítaní článku

Čítaný text:
Nikoleta Hroncová, Martina Gdovinová
Spev:
Nikoleta Hroncová, Martina Gdovinová
Gitara:
Peter Kirner
Piesne (cover):
Na vrchu vzdialenom – George Bennard
Nad mŕtvou nádejou –
Ježiš môj pred Tvojou stojím obetou – Matt Redman, Jakub Novák
Predo mnou je kríž – Tretí deň
Oslavuj Pána – Don Moen
Svoju slávu –
Buďme v chvále zjednotení – Tretí deň
Dobrý Boh – Graham Kendrick
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor