Zasadnutie komisií a presbyterstva cirkevného zboru

V uplynulom týždni sme sa naplno začali pripravovať na výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční 27.1. o 9:30 hod. v kostole vo Vlachove. Zborovému konventu predchádza schôdza zborového presbyterstva a na to sa zase musia pripraviť všetky komisie. V stredu – 9.1. – sa zišla vnútromisijná komisia, ktorá zhodnotila rok 2018 a zároveň prijala plán vnútromisijných aktivít v našom zbore, ktoré – ak Pán Boh dá – pripravíme v spolupráci s obcami alebo inými inštitúciami. Vo štvrtok – 10.1. – sa stretla stavebno-technická komisia, ktorá preskúmala, čo sa na majetku cirkevného zboru urobilo v minulom roku a naplánovala potrebné opravy či údržbu obidvoch kostolov, vo Vlachove aj v Gočove. V piatok – 11.1. – sa stretla komisia financií, aby zistila, s akými finančnými prostriedkami môžeme rátať v roku 2019. Všetky tri komisie potom predniesli na zasadnutí presbyterstva (11.1.) svoje správy. Presbyterstvo zároveň pripravuje voľby presbyterov, ktorým končí volebné obdobie. Voľby sa uskutočnia 27.1. na výročnom zborovom konvente.