Zamyslenie na Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milí priatelia! Nechcem robiť reklamu, ale v jednej z  – mnohých úžasných – kníh, ktoré vydáva vydavateľstvo i527.net som čítala tento výrok: „šťastie je to, keď sa spojí príležitosť  a príprava“. Podľa mňa vystihuje tento citát to, čo si pripomíname v tento dnešný sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Keď sa v Jeruzaleme pýtali: „kde je ten narodený židovský kráľ? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť“ (Mt 2:2). To nebolo po náhodnom zbadaní hviezdy. Nebolo to tak, že sa pozreli z ničoho nič na oblohu a povedali si: aký zvláštny úkaz, to iste bude znamenať, že sa narodila nejaká osobnosť. Tak sa prejdeme do Jeruzalema, hádam tam dačo nájdeme 😀

Zjavenie – príprava a príležitosť

To, že videli Pána Ježiša, si vyžadovalo prípravu a využitie príležitostí. Áno, občas sa dejú zázraky, niekedy nás Pán Boh prekvapí a urobí niečo výnimočné a my sa toho iba zúčastníme. Ale pre mnohých z nás je šťastie presne toto: príprava a potom využitie príležitosti. Oboje je však výsledkom Božej práce a požehnania pri nás.

Príprava znamená usilovnosť, hľadanie Božích znamení, je to poznávanie a skúmanie. Príprava to je skúšanie a učenie sa. V bežnom živote sa na dôležité chvíle pripravujeme, ale to isté treba robiť aj v duchovnej sfére. Ako?  Čítať a študovať Bibliu, otvoriť oči a skúmať to, čo sa deje okolo nás.

Príležitosť – tá prichádza často ako dar z neba, ale to, že ju využijeme je aj v našej kompetencii. V prvom rade treba mať otvorené oči, aby sme ten moment neprehliadli.  Vidieť príležitosť znamená vedieť, čo chceme dosiahnuť, čo je dôležité, znamená to, uvedomiť si, o čo v danú chvíľu ide. A to si vyžaduje múdrosť z neba, o ktorú máme prosiť. A zároveň netreba váhať, pretože tá príležitosť môže byť len jediným krátkym okamihom. A netreba sa tiež dať odhovoriť.

Ako dobre, že mudrci skúmali nebo a po dôkladnej príprave sa vybrali do Jeruzalema. Nenechali sa odradiť, nemávli rukou, neboli prvoplánoví, ale usilovne hľadali Toho, o ktorom svedčila hviezda. Boli citliví na Boží hlas a tak sa mohli tešiť z Toho, ktorého našli. Milí priatelia, pred nami je mnoho dní tohto roku, ak Pán Boh dá. A jednou z hodnôt, ktoré sme si priali je: šťastie. No ono nie je náhodné. Biblia to slovo ani nepozná – mení ho na slovo „blahoslavený“. Môžeme povedať, že ak chceme byť šťastní, spokojní, blahoslavení, musíme sa pripravovať a využiť príležitosti, ktoré nám Pán Boh ponúkne. A možno potom práve v tomto roku nájdeme to, čo hľadáme. Ježišovu stopu v našich životoch.