Zamyslenie na Štedrý večer

Milí priatelia, počas tohtoročných Vianoc sme vyzvaní vytvárať rodinné bubliny, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Dokonca to ide tak ďaleko, že ak má rodič dve či viac detí, môže sa počas sviatkov stretnúť iba s jedným z nich. Alebo keď je dieťa v striedavej starostlivosti, môže byť iba u jedného rodiča a až po skončení núdzového stavu môže ísť k tomu druhému. Počet prítomných v jednej bubline je obmedzený, aby sa covid ďalej nešíril.

Ešte dobre, že Pán Boh nežije v bubline resp. že si vytvára iné bubliny. Tú Božiu bublinu definuje meno Toho, ktorého narodeniny v tieto dni slávime. Píše o tom evanjelista Matúš v 1. Kapitole, 23 verši: „Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno: Emanuel, to v preklade znamená: Boh s nami“.

Či sme na Vianoce sami alebo sme si vytvorili malú rodinnú bublinu, v každej jednej je Pán Boh s nami. Emanuel neznamená: my s Bohom, ale Boh s nami. To znamená, že On prichádza k nám. Do každého jedného srdca, do každej rodiny, ku všetkým ľuďom. Bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo prežívame, čo nás trápi či teší – On vstupuje do našej reality. Ste sami? Boh prichádza k vám. Ste spolu celá rodina? On je súčasťou vášho spoločenstva. Nemôžete byť v kostole? On je prítomný u vás doma. Ste na bohoslužbách? On je tam s vami. V každej našej bubline je aj On – narodený Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus.

A my sme v Jeho veľkej bubline. On nikoho, kto prichádza k Nemu nevyhodí – tak to hovorí Pán Ježiš v evanjeliu podľa Jána v 6.kapitole, 37 verši. Napriek tomu, že všetci patríme do Božej bubliny, ona nepraskne, neroztrhne sa, je nezničiteľná. A čím viac ľudí sa v nej nachádza, tým lepšie to je: práve preto, že centrom tohto spoločenstva je narodený Pán Ježiš Kristus. Vďaka Nemu sa hriech v takej bubline šíri pomalšie a láska rýchlejšie, vďaka Nemu sa tam učíme odpúšťať a obetovať sa pre iných, vďaka Kristovi sa v tej jednej bubline navzájom povzbudzujeme a dodávame si nádej aj v tieto dni. Byť v Božej bubline teda znamená mať obrovskú rodinu ľudí, anjelov a samozrejme Trojjediného Pána Boha.

Ak veríš v Pána Ježiša, On je súčasťou tvojej bubliny – či je v nej tvoja rodina alebo si v nej sám. Ak veríš v Pána Ježiša, ty si súčasťou tej Jeho bubliny – a spolu s tebou mnoho veriacich všetkých čias a miest. To je posolstvo Vianoc – že nikto nie je sám.   Pekný štedrý večer vám prajem a nezabudnite, že z tej svojej bubliny by sme mali vychádzať aj von a deliť sa o dobro, ktoré je nám darované. Ale až po skončení zákazu vychádzania a núdzového stavu 😉 A dovtedy: A ak vieš o niekom, kto je sám, čo keby si mu zavolal a ubezpečil ho o tom, že aj on patrí do tej tvojej  a tiež do Božej bubliny.