Zamyslenie na predpôstnu nedeľu

Milí priatelia! Končí sa Národný týždeň manželstva. Je to iniciatíva, ktorá v týždni, keď je v kalendári Valentín, podporuje a pripomína manželstvo ako hodnotu. Všetci sme vyrástli na rozprávkach, kde sú princovia silní a odvážni a princezné krehké a čakajúce na záchrancu. Neskôr v staršom veku čítame alebo pozeráme romantiku, kde krásni muži zápasia o ženy a ženy sú rozhodné a hľadajú životnú lásku. Všetko také jednoduché a jasné.

Ale život taký nie je. Dnes sú muži, ktorí si nechcú založiť rodiny, pretože sa nechcú obetovať a ženy, pracujúce na mnohých postoch, aby zabezpečili rodiny. Dnes sú muži, otcovia, ktorí zostávajú na materských či rodičovských dovolenkách a ženy, ktoré nechcú mať deti, pretože sa nechcú vzdať peknej postavy. Sú manželstvá, ktoré sú vzorom pre ostatných, zachovávajúce všetky hodnoty, ktoré sú dôležité. Sú manželstvá, ktoré fungujú iba preto, že jeden z partnerov je ticho, obetuje sa, pracuje, jednoducho všetko ťahá a ten druhý  sa vezie. A sú manželstvá, ktoré nefungujú, ale obaja v nich trpia, lebo – najmä v kresťanstve – rozvod nepripadá do úvahy alebo sa vzťah umelo udržiava kvôli deťom. A potom sú tu ešte rozvedené manželstvá – niektoré z týchto vzťahov fungujú v rámci normy, no sú aj také, kde sa muž a žena rozhádajú do krvi, pričom trpia najviac deti.

Manželstvo – vzťah

Manželstvo je vzťah, ktorý nikdy nie je dokončený. V ktorom sa z obidvoch strán musí na ňom pracovať. V ktorom sú obetavosť, starostlivosť, vášeň, úcta a láska nepostrádateľnými hodnotami. Ak toto vo vzťahu chýba a ak už nie je vôľa pracovať na ňom, nie je dôvod pokračovať ďalej.  

Apoštol  Pavol v liste Efezským v 5.kapitole píše: „Ženy nech sú poddané mužom vo všetkom. Muži, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu“.

Ježišova láska je príkladom, vzorom i námetom pre naše vzájomné manželské vzťahy. Aby sme sa však po tejto ceste vydali, museli by sme si priznať svoje chyby. A to si vyžaduje odvahu. Ak pravda už nie je neskoro.

Milí priatelia, ak vám na vašom manželstve záleží, potom o neho bojujte tak, ako Kristus zápasil o nás. Ak už niet cesty vpred, nebojujte medzi sebou, neubližujte si, ale umožnite tomu druhému a aj sebe, byť šťastní. Prajem vám, do vašich vzťahov, manželstiev a rodín veľa úprimnej a nadpozemskej lásky. Amen.