Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

Poznáte ten pocit prvotného nadšenia?
Keď ste dostali vytúženú hračku, no o pár dní zapadla prachom.
Keď ste dosiahli postup v kariére, ale po čase ste sa cítili zbytoční.
Keď ste sa oženili či vydali, ale už to nie je to, čo tu bolo predtým.
Keď ste si kúpili zvieratko, ale o pár týždňov s ním nemal kto ísť na prechádzku.
Najprv to bola radosť, priam až eufória… No teraz… Všetky tie príjemné pocity vyprchali a my sme o to, čo sme tak veľmi chceli, stratili záujem.
Pán Boh sa cíti takto odstrčený, nechcený, nedôležitý – nie že by taký bol, iba na Neho takto pôsobí prístup Jeho ľudu: „čo robiť s tebou, Efrajim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, čo sa zavčasu tratí“ – čítame u proroka Ozeáša v 6:4 verši.

Pomíňajúca sa láska

Keby to nebol Boh, tak si Ho predstavujem, ako sedí, rozmýšľa, kalkuluje, je smutný a utrápený a pýta sa: čo som urobil zle? Čo teraz bude ďalej?

Chápeme ako by sa Boh cítil, keby Ním zmietali pocity? Bol bezradný. Len si spomeňme aj my, ako sme sa cítili, keď nás priateľ odstrčil, keď nám doma nemal kto uvariť kávu, keď sme stratili zamestnanie, keď sme nenašli pochopenie, keď sme dali všetko, no nedostali sme nič… Aj my sme predsa zažili, čo je to stratiť voči niekomu lásku – buď  vyprchala naša láska k niekomu alebo niekto stratil záujem o nás.

Ale viete čo? Naša prchavá láska tu stojí zoči-voči vytrvalej a vernej láske nášho Boha, ktorá sa nám ponúka ako príklad. Pán Boh síce vyslovuje tieto slová, ale zároveň v srdci nesie túžbu pomôcť nám. Chce, aby sme sa vrátili: k láske voči Pánovi a ku láske voči ľuďom.

Túži po tom, aby sme nanovo v sebe objavili postoj milosrdenstva.

Vyzýva nás, aby sme sa v láske a milosrdenstve upevňovali, aby sme nerezignovali, nevzdávali sa, ale aby sme boli vytrvalí v prejavovaní dobra, náklonnosti a milosrdenstva voči blížnym.  Na láske, postoji milosrdenstva a dobra voči blížnym treba pracovať. To neprichádza automaticky. Ak si to myslíme, potom láska vyprchá a na tomto svete bude veľa opustených vecí, zvierat a ľudí. Preto v tomto novom týždni prejavme lásku milosrdným, láskavým a pomáhajúcim spôsobom každému, kto nám vstúpi do cesty. Prajem nám, aby aj nám Pán Boh vždy  poslal človeka, ktorý bude voči nám mať milé srdce.