Zamyslenie na 2. slávnosť svätodušnú

Milí priatelia, čo vás naposledy potešilo? Čo vo vás vyvolalo pocit radosti? Čo vám zlepšilo deň?

Počas obdobia korony sme sa možno naučili tešiť sa z maličkostí. To, čo bolo voľakedy nie dosť  podstatné, sa zrazu stalo zázrakom. To, čomu sme neprikladali dôležitosť, sa teraz stalo životne dôležité. Napriek tomu sú veci, ľudia, situácie, ktoré nás robia smutnými.

Čo vo vás naposledy vyvolalo smútok, pesimizmus,  melanchóliu? Čo vám zhoršilo deň?

Možno sú to obmedzenia, ktoré zažívame. Možno vám ublížil nejaký človek. Alebo sa vám nedarí v práci či vzťahoch. Možno bojuje sami so sebou. Alebo vám niekto blízky zomrel. Napriek tomu sú veci, ľudia, situácie, ktoré nás robia šťastnými.

Čo vám zlepšilo deň

Ľahšie sa nám hľadá to smutné ako to radostné v živote. Viac si všímame to, čo nemáme ako to, čo máme. Viac dávame dôraz na to, čo sa nám nepodarí ako na to, čo sa nám podarí. A ak  k tomu máme ešte viac pesimistickú alebo realistickú povahu, je to oveľa horšie. Vidíme pohár poloprázdny a nie poloplný.

Do tohto nášho smútku a bolesti nám Pán Ježiš dáva sľub, že nám pošle Ducha Svätého, ktorý bude naším Tešiteľom. On nám nedáva plané sľuby: bude dobre – ako nám to zvyknú povedať ľudia. Duch Boží nás teší tým, že sa opiera o Ježiša Krista a pripomína nám Jeho dielo záchrany a spásy. Je prítomný pri nás v čase smútku a ťažkostí, lebo Ježiš nás neopúšťa ako siroty, ale zostáva s nami. On je Tešiteľ, ak sa zatracuje pravda alebo na nás niekto vypovedá krivé svedectvo, lebo Ježiš je Pravda. Duch Svätý je Ten, ktorý  nás napĺňa svojimi darmi, schopnosťami a možnosťami prinášať ovocie, ktoré bude požehnaním pre nás aj pre tento svet.

Tešiteľ, nám dáva odvahu

Duch Ježiša Krista, ako Tešiteľ, nám dáva odvahu v strachu, nádej v obavách, lásku v nenávisti, pokoj v nepokoji, dáva nám istotu v neistote, múdrosť  v neschopnosti poznávať, dáva nám silu v slabosti a dôveru tam, kde sa viera stráca. A to všetko je pre nás potešiteľné napriek tomu, že vidíme pohár svojho života poloprázdny.

Čo vám zlepšilo deň – za to poďakujte!

Čo vám zhoršilo deň – do odovzdajte do moci Ducha Svätého!

On, Duch Boží, nech vás poteší v každej chvíli vášho života a dá vám silu všetko prekonať, dobrého sa držať a raz prijať večný život v nebeskom kráľovstve. Amen.

Spev:
Martina Gdovinová
Gitara:
Peter Kirner
Piesne (cover):
Duch a nevesta
Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor