Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu – 3 deň

Nádej

Milí priatelia! Voľakedy, keď bola ešte povinná vojenská služba, vojaci alebo aj ich blízki strihali meter, aby vedeli, koľko dní im ešte zostáva do konca. Taký pomyselný meter má asi každý z nás, keď na niečo čakáme. Odrátavame dni, kým sa stane to, čo má prísť. Ak čakáme na niečo dobré, nemáme trpezlivosť a už by sme chceli, aby sme boli v cieli. Najradšej by sme preskočili tých pár okamihov a dosiahli to, po čom túžime. Lenže – aj čakanie má svoj význam.
V našom texte je zaznamenaný taký Boží čakací systém: v jeden deň sa niečo stane, druhý deň je čas čakania a rozhodovania sa a tretí deň nastáva zlom.

Tak o tom hovorí aj Ozeáš 6:1 „O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred Ním“. A tieto slová sa potvrdzujú v čase veľkonočných sviatkov.

Prvý deň

Veľký Piatok – to je ten deň, kedy je nám daná ponuka  a utvrdenie z Božej strany. Nemusí to byť nutne dobré. Ale v konečnom dôsledku to nie je bezvýchodisková situácia, hoci sa nám takou môže zdať. Naším Veľkým Piatkom môže byť strata zamestnania, choroba, rozvrat manželstva, nedostatok peňazí, smrť blízkeho, beznádejné vyhliadky do budúcnosti.

Druhý deň

Biela sobota – to je deň bojov, čakania. Deň akoby sa nič nedialo. Akoby Pán Boh všetko nechal napospas osudu, neodpovedá na modlitby, nezjavuje svoju vôľu, je ticho a my nevieme, čo bude ďalej. Tento deň má význam, hoci môže trvať niekoľko rokov, pretože nás mení  a pripravuje na to, čo má prísť. Je čo čas, ktorý môžeme využiť na zmenu charakteru, na upevnenie  vo viere, na častejší kontakt s Pánom v modlitbe a pri Písme. To je obdobie, keď sme presvedčení, že to lepšie nebude, že sa nič nezmení, že je všetkému koniec.

Tretí deň

Veľkonočná nedeľa – to je zlom. Je to deň, ktorý sme nečakali, ale on príde. Nie pre to, že sme my úžasní a všetko zvládneme a nájdeme na všetko riešenie, ale preto, že zasiahne Boh. Pán svojou mocou, láskou a milosťou všetko zmení a pomôže nám vstať z prachu a popola. A my budeme iní, noví, lepší. Budeme žiť pred Ním ako Jeho deti, ktoré Mu dôverujú a ktoré sa na Neho spoliehajú. Preto sa s Ním môžu aj radovať. Iba si musíme dať pozor, aby sme si zásluhy 3 dňa nepripisovali na vlastný účet, ale uvedomili si, že sme ten 3 deň dostali z Božej milosti.

Milí priatelia, ak sa nachádzate v prvom dni, prajem vám odvahu plakať, hnevať sa na Boha a zároveň silu neodísť z Jeho blízkosti. Ak sa nachádzate v druhom dni, prajem vám trpezlivosť, túžbu zmeniť sa, otvoriť srdce a využiť čas čakania čo najlepšie. A ak ste už v 3 dni, nezabudnite, komu za to máte byť vďační a kto sa zaslúžil o to, aby vám dal vstať a pred kým máte vy celý svoj život žiť. A k tomu vám prajem, aby vás počas tohto procesu sprevádzali skutoční a úprimní priatelia. Boh vám žehnaj!