Zamyslenie na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí priatelia!
Ako sa máte? Čo práve prežívate? Najradšej by ste sa zatvorili a mali od všetkých pokoj? Radi by ste si uzdravili rany a zbavili sa ťažkostí sami? Najradšej by ste vytesnili všetko a iba tak boli? V živote prežívame chvíle, keď je okolo nás tma a my sa uzamykáme do svojho vnútra, aby sme nejako prečkali, čo prišlo.

Učeníci Pána Ježiša presne toto robili. Dali si hlavy do piesku ako pelikán a snažili sa žiť akoby nič iné neexistovalo. Boli zatvorení v jednej miestnosti, akoby sa takto dalo žiť naveky. Ale uzavrieť sa pred celým svetom je len dočasné riešenie. Raz musíte vyjsť von. Minimálne vyniesť smeti 😉

Hoci sa zatvárame, aby sme mali od všetkých pokoj, je jeden, kto nám pokoj nechce dať. Práve preto, lebo my – aj keď sa skrývame – často chceme, aby nás niekto hľadal. Pán Ježiš prichádza do aktuálnej situácie učeníkov, vstupuje do ich životov, do ich strachu, paniky, beznádeje a slabosti. Lebo toto Pán robí. On nás neobchádza, neignoruje, nespráva sa k nám ľahostajne. On je Ten, kto sa zastaví.

Ježiš prichádza ako Samaritán v podobenstve, aby nám uzdravil rany

Ako Pastier, ktorý sa vyberie až do krajností, aby nás zachránil pred divočinou

Ako žena, ktorá urobí všetko, aby nás našiel

Ako otec, ktorý sa viac teší na náš návrat akoby sa zlostil nad naším odchodom

Ježiš prichádza k nám ako živý Pán, ktorý prichádza priniesť to, čo najviac potrebujeme.

Pokoj vám

Pán Ježiš priniesol učeníkom a prináša aj nám pokoj: „prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“. Ježiš tu porušuje zákony fyziky a pozemského života. Dvere boli zatvorené a On vstúpil – tým ukázal učeníkom, že to, čo ich robí smutnými a ustráchanými, nad Ním nemá moc. Je schopný sa pohybovať bez prekážok, ktoré obmedzujú nás ľudí. Či sú to dvere alebo obavy. Už to je nádherným posolstvom pre náš život. Ježiš nepozná prekážky na ceste za naším srdcom. On pôjde aj cestou smrti a hrobu, len aby nám pomohol, len aby nás zachránil. Je dobré vedieť, že to, čo je pre nás obrovským problémom, je pre Ježiša brnkačka.  Preto sa na Neho môžeme spoľahnúť vo všetkom.

Ježiš vstupuje a zdraví svojich učeníkov bežným židovským pozdravom „pokoj vám“. My tento obyčajný pozdrav môžeme chápať v zmysle predošlých Ježišových slov z ev. podľa Jána (14. a 16.kapitola): „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“. Ježišov pokoj je opakom strachu a obáv. To neznamená, že tma  okolo nás zmizne, iba my nadobudneme istotu, že nie sme sami na nič, čo sa v našom živote deje. Mať pokoj od Pána znamená vedieť, že On je mocnejší a väčší ako čokoľvek, čo sa nás dotýka. Mať pokoj od Ježiša znamená mať nádej pre budúcnosť.

Zatvorme sa pred svetom, ale nezatvárajme sa pred živým Kristom. Jeho pokoj nech je nad nami všetkými presne tak, ako sa spieva v nasledujúcej piesni….

Báseň:

Tam, kde je živý Pán – Ladislav Fričovský


Spev:
Martina Gdovinová
Gitara:
Peter Kirner
Piesne (cover):
Pokoj vám – Graham Kendrick
Nepokoj na svete trvá –
Úprava programom Steinberg Cubase LE AI Elements 11 a OpenShot Video Editor