Zamyslenie na 1. sviatok vianočný

Požehnané vianočné sviatky vám prajem, milí priatelia!

Nepamätám si názov filmu, ale bola to nejaká romantika z americkej produkcie. Hlavnou myšlienkou bolo, že dcéra prišla na Vianoce po dlhom čase domov a priviedla predstaviť svojho priateľa. Nebol to jej naozajstný priateľ, iba si  toho muža najala, aby sa na jej priateľa hral. No normálna romantická zápletka. Problém nastal, keď mali opisovať, ako sa zoznámili, aké jedlá majú radi, aké záľuby majú spoločné a pod. Bolo to pre nich komplikované a vytváralo to rôzne vtipné situácie, keďže sa navzájom vôbec nepoznali.

Predstavte si scénu, v ktorej by ste sa vy mali spoznať s nebeský Otcom, s Bohom. Niečo o Ňom viete zo Starej zmluvy, ale stále je pre vás jednou veľkou neznámou. Keby ste Ho mali opísať, asi by ste s tým mali trochu väčší problém. Predsa len medzi vami a Bohom je veľká priepasť, ktorú vaše poznanie nevie prekonať. Čo by ste urobili, aby ste Boha mohli lepšie poznať? Nič. Kým by On sám neprišiel k vám. A On to aj urobil. Prišiel sa nám predstaviť. Zostúpil na našu úroveň, aby sme Ho mohli poznať. Už to nie sú slová, ktoré nám Ho pripomínajú a zobrazujú. Je to Pán Ježiš Kristus a Jeho životný príbeh. Kým proroci mohli o Bohu hovoriť len v náznakoch – ako tá priateľka o najatom priateľovi – Boží Syn nám nebeského Otca prišiel predstaviť. Tak o tom píše Ján v 1.kapitole a 18 verši svojho evanjelia: „Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil“.

Boh sa stal známym. Nie je to cudzinec, duchovná bytosť, rozprávková postava, historická osobnosť či výplod našich túžob. Boh je náš známy, je nám známy. A to práve vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak nebeský Otec  chcel, aby sme Ho spoznali, nemohol urobiť lepšie rozhodnutie, ako stať sa jedným z nás vo svojom Synovi. Ježiš si nemusel vymýšľať, nemusel hádať, nemusel si predstavovať aký Boh je. On Ho poznal a tak nám Ho aj predstavil. Vianoce sú príbehom o tom, ako nám Pán Ježiš prišiel predstaviť svojho Otca, ktorý je aj naším Otcom. Vedel o Ňom všetko a tak vďaka tomu, keď si čítame o Ježišovi, vidíme v Ňom a skrze Neho nášho Boha. Nikto nemôže povedať, že Boha nepozná. Ak to tvrdí potom asi nečíta Bibliu. Nie je tento vianočný čas najlepším časom, kedy začať čítať Ježišov príbeh – teda príbeh nášho Boha? Ak Ho v Ježišovi spoznáme, nikdy to nebudeme ľutovať. Lebo Ježiš nám odkrýva to, aký Boh naozaj je. A aký je? To sa dozvieš v Biblii, v evanjeliách. Tam spoznáš, že Boh nie je fiktívny. Je reálny a Ježiš prišiel, aby si Ho aj ty poznal. Nielen na Vianoce.