Watchman Nee: Slavná církev

Kniha je veľmi stará, už aj ťažko identifikovať, kto ju vydal na Slovensku a kedy. Ale je plná dobrých podnetov pre cirkev ako takú. Možno sme zabudli na to najdôležitejšie, že všetko v cirkvi pochádza z Krista a my to len prijímame, sme Jeho nástrojmi a služobníkmi. Ak je v cirkvi veľa „ľudského“ nepochádza to z Pána Ježiša a potom to ani nemôže fungovať a prinášať osoh. Pri čítaní tejto knihy je potrebné selektovať a premýšľať, hľadať a skúmať, čo je pravda. Lebo iba tak môžeme spolu, ako cirkev, budovať Božie kráľovstvo na zemi. Jeho Tvorcom je však Pán Boh a my Mu iba slúžime.