Vlachovský jarmok, bohoslužby v rámci Dní obce, koncert skupiny 4G

V dňoch 9.8. až 11.8. sa vo Vlachove uskutočnili Dni obce Vlachovo. V rámci programu bol v sobotu otvorený kostol s možnosťou výstupu na vežu, občerstvením v podobe langošov a s priestorom na hru pre deti. Na bohoslužbách v nedeľu poslúžil kázňou Božieho slova a liturgiou brat farár Mgr. Peter Székely, zborový farár z cirkevného zboru Nemcovce. Popoludní v nedeľu svojim koncertom obohatila prítomných spevácka skupina z cirkevného zboru Rožňava 4G. Ich spevácky prednes mal veľkú pozitívnu odozvu v publiku a po niekoľkých aplauzoch museli pridať zopár ďalších piesní. Sme vďační za tento čas, ktorý sme spoločne mohli stráviť počas týchto dní.