Tessa Afsharová: Perla z Moábu

Biblický príbeh Rút je starodávny reálny román o láske. V Biblii je krátky a človek si môže mnohé iba domyslieť. Autorka tohto románu „Perla z Moábu“ si domyslela príbeh naozaj strhujúco a neopakovateľne.  Čitatelia sa určite do hrdinky tohto príbehu zamilujú a čitateľky určite uchváti  postava Boáza. Láska skutočne existuje. Musí si prejsť mnohými ťažkými cestami, ale nakoniec nájde dve srdcia, ktoré sa dokážu vzdať samých seba, aby sa mohli darovať tomu druhému.  Kniha nám dáva nádej, že napriek našim negatívnym skúsenostiam, sa ešte oplatí veriť v lásku.