Tamera Alexanderová: Výnimočná krása

Je veľkým darom vidieť krásu aj tam, kde ju iní nevidia. Okolo seba. V sebe. V iných. Možno treba niekedy na všetko hľadieť očami toho druhého. Očami Pána Boha. Lebo zlými skúsenosťami sa nám zastiera zrak a tam, kde je niečo pekné, my vidíme iba špinu, chlad, tmu. Práve tými otvorenými očami a vnímaním krásy sa pred nami odvíjajú nové cesty. O tom by mohla hovoriť hlavná hrdinka tohto románu. Mala iný plán. Ale Pán Boh má ten svoj. Božia vôľa je však lepšia ako tá naša. Práve ona – hoci nie je vždy pre nás pozitívna – otvára naše oči. Práve ona nám pomáha zahliadnuť krásu. Druhá časť zo série „Príbehy z Belmontu“ je znovu ukážkou toho, ako sa z miesta temnoty môže vyvinúť krása. Ďakujeme i527.net za ďalšiu úžasnú knihu.

https://www.youtube.com/watch?v=II689523TsM

očami

Tip na čítanie – Cirkevný zbor Vlachovo