Tamera Alexanderová: Nadpozemská melódia

Nepoznám človeka, ktorý by nemiloval hudbu. Iste každý z nás má svoj štýl, ale hudba je úžasný Boží dar, ktorý dokáže veľké veci. Najmä v nás. Pán Boh totiž do tónov a textov, prostredníctvom ľudí, vložil kúsok neba. Pozemská melódia je len akousi odozvou toho, že raz bude znieť v nebeskom kráľovstve. Melódia je dôležitá aj pre hlavných predstaviteľov ďalšieho príbehu z Belmontu. To, čo je na začiatku rozdelené, na konci spojí práve hudba. A láska. To, čo na začiatku nebolo možné, na konci bolo priam nevyhnutné. Prečítajte si ďalšiu časť, ktorá sa odohráva na panstve Belmont, z vydavateľstva i527.net.

melodia