Stretnutie pri hrobe 2019

Na Veľký Piatok popoludní sa každoročne pomyselne stretávame pri Ježišovom hrobe. Je čo čas ticha, ale zároveň nádeje, čas smútku, ale aj radosti. Veď Ten, ktorý zomrel pre naše spasenie, vstane pre našu večnosť, aby sme nezabudli, že cesta do neba je otvorená a pripravená pre každého, kto po nebesiach túži. 19.4. účinkovali na tomto stretnutí obidva spevokoly a deti z Divadielok so scénkou. Pomocou videí, básní a zamyslení sme sa v duchu preniesli tam, kde Ježiš trpel a zomrel kvôli našej spáse. Ale nezostali sme na Golgote, pretože náš Pán je živý a viac neumiera.