Slávni rodáci z Gočova

Vďaka za ľudí, ktorí svoj život dali do služby Bohu i blížnym. Vďaka za tých, ktorých nič neodradilo od dosiahnutia cieľov. Takými boli určite dvaja rodáci z Gočova, o ktorých dokumenty pripravil brat profesor Ondrej Hronec (ktorý tiež patrí medzi týchto slávnych Gočovanov). Kiežby životný príbeh Kornela Ivana Haláta (prvý evanjelický misionár) a Jura Hronca (matematika a zakladateľa niekoľkých vysokých škôl) bol pre nás inšpiráciou pre život, ktorý bude požehnaním pre mnohých.