Slávnosť konfirmácie 2020

Po dlhom čase sme sa dočkali znovu slávnosti konfirmácie, ktorá sa pre 8 mladých mužov a jednu slečnu, konala v chráme Božom v Gočove dňa 12.7.2020. Po dvojročnej príprave, ale v obmedzenom režime, sme sa stretli, aby sme na duchovnej ceste vyprevadili 5 bratov z Vlachova a 3 bratov a 1 sestru z Gočova na ich ceste za Pánom Ježišom. Slávnosť sa niesla v znamení príbehu biblického Daniela, ktorý sa kvôli svojej viere dostal do ťažkostí. A predsa zostal verný, uvedomoval si, že na ceste života stretne aj nepriateľov a aj v tej najťažšej chvíli sa dokázal modliť, aby vyšiel ako víťaz pred tými, ktorí ho chceli zničiť. Kiežby Pán Boh pomohol týmto mladým ľuďom kráčať po správnych cestách k cieľu večného života. Nech sú Mu verní a nech – aj cez prekážky – idú cestou poslušnosti. Pán Boh nech ich ochraňuje a požehnáva vo všetkých smeroch.