September v ZŠ a MŠ

V MŠ sme hovorili o tom, že Pán Boh nám dáva život a pozýva nás do spoločenstva so sebou. On s nami komunikuje cez svoje Slovo – Bibliu a my s Ním rozprávame prostredníctvom modlitby. V ZŠ sme preberali príbeh pokúšania Ježiša na púšti, hovorili sme o tom, že máme pozemský aj nebeský domov a aplikovali sme si to na príbehu o Boháčovi a Lazarovi.